Aktualności

Sympozjum naukowe podsumowujące projekt SIMPATHY


29 maja, odbyło się w Łodzi międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „JAK OGRANICZYĆ POLIPRAGMAZJĘ WSRÓD OSÓB STARSZYCH? ODPOWIEDZI JAKICH UDZIELA PROJEKT SIMPATHY”, Celem spotkania było podsumowanie wyników uzyskanych w ramach projektu SIMPATHY.

Społeczeństwa krajów europejskich, w tym społeczeństwo polskie, gwałtownie starzeją się. Wraz z wiekiem przybywa osób obarczonych wielochorobowością. Równolegle nasila się zjawisko leczenia licznymi lekami, czyli polifarmakoterapia.

Leczenie wieloma lekami może mieć poważne następstwa. Ich przyczyną jest polipragmazja, czyli stosowanie wielu leków, które nie wzmacniają efektu terapeutycznego, zwiększając natomiast ryzyko polekowych działań niepożądanych.

W konsekwencji stan zdrowia pacjentów pogarsza się, chorzy są hospitalizowani, w najgorszym przypadku dochodzi nawet do zgonu.

W związku z wagą tego problemu, Komisja Europejska zainicjowała działania prowadzące do opracowania europejskiej strategii poprawy zarządzania politerapią i przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych w starszym wieku. W ramach 3 Programu Zdrowotnego, sfinansowany został projekt SIMPATHY, którego podstawowym celem było opracowanie zestawu kompleksowych działań zmierzających do zapobiegania polipragmazji i poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród osób starszych.

Projekt SIMPATHY realizowany był w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2015-2017.

W skład konsorcjum realizującego projekt SIMPATHY weszły instytucje reprezentujące 10 krajów europejskich, ale zasięg prowadzonych badań objął wszystkie kraje Unii Europejskiej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, reprezentowany przez zespół z Zakładu Medycyny Rodzinnej pod kierunkiem prof. Przemysława Kardasa, był jedynym członkiem konsorcjum z Europy Środkowo-Wschodniej.

Podsumowanie projektu odbyło się podczas sympozjum w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzięli w nim udział znakomici goście. Prof. Tomasz Kostka, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, przedstawił wyzwania, którym musi sprostać współczesna geriatria. Prof. Przemysław Kardas, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej przybliżył rezultaty projektu SIMPATHY. Marek Cytacki z Biura Rzecznika Praw Pacjenta wskazał, jakie problemy lekowe najczęściej zgłaszają seniorzy. Dr hab. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, poprowadziła dyskusję na temat możliwości ograniczenia polipragmazji w polskim społeczeństwie. Krystyna Walendowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem, zapoznała zebranych z programem ograniczenia polipragmazji realizowanym w jej jednostce. Dr n. med. Paweł Lewek, adiunkt w Zakładzie Medycyny Rodzinnej rozwinął temat polipragmazji i założenia projektu SIMPATHY. Zagranicznym gościem sympozjum był prof. Jiri Vlcek, kierownik Katedry Farmacji Społecznej i Klinicznej Uniwersytetu Karola w Pradze, który przedstawił funkcjonujące w Czechach jednostki farmacji klinicznej oparte na współpracy lekarzy i farmaceutów.

Wydarzenie skierowane było do profesjonalistów ochrony zdrowia oraz pacjentów. Projekt w znaczący sposób przyczynił się do zwiększenia publicznej świadomości na temat problemu polipragmazji, szczególnie w grupie seniorów.

Dodatkowe informacje na temat projektu: www.simpathy.eu

  • Opublikowano: 2 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP