Aktualności

Sympozjum naukowe pt. „Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób starszych”


Zapraszamy na międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób starszych”. Sympozjum to podsumowuje 2-letni okres działalności projektu SIMPATHY, w którym Zakład Medycyny Rodzinnej reprezentował Uniwersytet Medyczny. Wykład inauguracyjny pt. “Geriatria anno Domini 2017: jakie wyzwania przed polską medycyną stawiają zmiany demograficzne i społeczne?” wygłosi JM Rektor Prof. Tomasz Kostka.

Projekt SIMPATHY to finansowany przez Komisję Europejską w ramach 3 Programu Zdrowia projekt naukowy mający na celu zidentyfikowanie stosowanych w Europie praktyk zarządzania polipragmazją i wskazanie praktycznych możliwości zapobiegania temu problemowi w populacji osób starszych. Więcej szczegółów na temat projektu dostępnych jest na stronie: http://www.zmr.lodz.pl/projekt_SIMPATHY.php

Na Sympozjum podsumowane zostaną wyniki projektu SIMPATHY, m.in. dotyczące poszukiwania wytycznych zarządzania polipragmazją w Europie i na świecie oraz porównywania tych praktyk między krajami członkowskimi UE dzięki zastosowaniu tzw. benchmarkingu. Sympozjum będzie również doskonałą okazją, by usłyszeć opinie ekspertów, zarówno polskich jak i zagranicznych, na temat zjawiska polipragmazji i sposobów walczenia z nim.

Sympozjum odbędzie się w Łodzi, w auli Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy al. Kościuszki 4 w dniu 29 maja 2017 r. od godz. 10:00. Szczegółowy program sympozjum dostępny jest w załączniku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie! Wstęp wolny.

W imieniu Zespołu Projektu SIMPATHY

Prof. dr hab. Przemysław Kardas
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Opublikowano: 24 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP