Aktualności

SZKOŁA LETNIA NA BAŁKANACH


Pub­lic Rela­tions Office of AAB Col­lege, Prishti­na poszuku­je stu­den­tów zain­tere­sowanych udzi­ałem w szkole let­niej “Democ­ra­cy and Devel­op­ment” w ter­minie 14 — 27 sierp­nia 2017.

Szczegóły dostęp­ne na stron­ie:  https://iss.aab-edu.net/

  • Opublikowano: 21 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP