Aktualności

Szkolenie „Młody lekarz na „SORze”


Ośrodek Kształcenia Medycznego oraz Koło Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów  OIL  w Łodzi  zaprasza lekarzy stażystów, lekarzy rezydentów oraz studentów na 2-dniowe szkolenie „Młody lekarz na „SORze”. Dzięki niemu zapoznacie się z najważniejszymi i najpilniejszymi zagadnieniami, z którymi spotykamy się stawiając pierwsze kroki na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Wykładowcy:

  • prof. Waldemar Machała,
  • prof. Grzegorz Piotrowski,
  • dr Dariusz Timler,
  • dr Bożena Adamkiewicz,
  • dr Józef Howaniec,
  • dr Jacek Nowakowski,

Termin:

30.09.2017 (sobota)  od godz. 09.00 – część teoretyczna
01.10.2017 (niedziela) od godz. 09.00 – część praktyczna

Miejsce:

30.09.2017 – CKD Aula Zachodnia ul. Pomorska 251
01.10.2017 – sale fantomowe

 

Udział w części teoretycznej jest bezpłatny.

 

W części praktycznej mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które są członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
Opłata za udział w warsztatach wynosi 40,00 zł.

Za udział w:

  • część teoretyczna i  praktyczna – 7 punktów edukacyjnych
  • część teoretyczna – 5  punktów edukacyjnych
  • część praktyczna – 2 punkty edukacyjne

Sposób rejestracji na warsztaty!!!!
wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (zamieszczony w treści  ogłoszenia  na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Czekać  na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, następnie
– dokonać w ciągu 2 dni wpłaty 40,- PLN  na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska  w Łodzi 98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „warsztaty 01.10.2017” – WPIS NA LISTĘ UCZESTNIKÓW KURSU NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY.

WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW NASTĘPUJE  PO DOKONANIU WPŁATY.
Ilość miejsc na warsztaty ograniczona.

  • Opublikowano: 18 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP