Aktualności

  • Opublikowano: 3 października 2018

Szkoły Letne na wyższych uczelniach Program Go East Sommerschulen 2019


Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na program Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) Go East Sommerschulen 2019, w ramach którego niemieccy studenci mogą otrzymać stypendium na udział w szkołach letnich organizowanych na polskich uczelniach.

Program Go East Sommerschulen finansowany jest ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych i ma na celu zainteresowanie niemieckich studentów ofertą szkół wyższych w krajach Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ostatnich lat istnienia programu wskazują, że uczestnictwo w nim to doskonała okazja do promocji szkoły wyższej wśród studentów z Niemiec, a przez to również do podniesienie stopnia internacjonalizacji uczelni.

W ramach programu Go East Sommerschulen niemiecki student może otrzymać stypendium, w którego skład wchodzą:
– ryczałt na podróż,
– ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania,
– kwota na pokrycie opłaty za udział w kursie w wysokości do 650 Euro.

Informacje na temat szkół letnich uczestniczących w programie umieszczane są na stronie internetowej DAAD, a także udostępniane studentom w formie materiałów promocyjnych, takich jak plakaty i ulotki.

Program otwarty jest na szkoły letnie ze wszystkich dziedzin naukowych, w których zajęcia odbywają się w języku niemieckim lub angielskim.

W celu zgłoszenia do programu szkoły letniej organizowanej na Państwa uczelni, prosimy o przesłanie do dnia 8 listopada 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo w załączeniu, do pani Inny Rechtmann na adres: rechtmann@daad.de (wiadomość proszę wysłać również do wiadomości pani Agnieszki Boleckiej: agnieszka.bolecka@daad.de).

Zgłoszenia:
https://goeast.daad.de/de/23378/index.html (niemiecki)
https://goeast.daad.de/de/24302/index.html (angielski)

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z panią Inną Rechtmann z Centrali DAAD w Bonn: rechtmann@daad.de, +49 228 882-108

Z poważaniem
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielsktwo w Warszawie
ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa
mail: daad@daad.pl

 

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!