Aktualności

Termin składania wniosków do NCN


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 17 września br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków do NCN w konkursach MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8.

Wnioski w ww. konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Termin wysłania wniosku do NCN upływa 17 września br.

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 10 września br. to:

 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku (generowane po zablokowaniu wniosku do edycji z zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku):
  • Os. fizyczne:
   1. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
   2. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;
  • Pracownicy jednostki:
   1. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
   2. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu.
 2. oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem,
 3. pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Informacje w sprawie konkursów pod numerami telefonów:
Tel.: (42) 272 54 43
Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem
Dział Projektów

 • Opublikowano: 27 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP