Aktualności

Termin składania wniosków do NCN w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 12 czerwca br. upływa nierzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków do NCN w konkursach OPUS 13PRELUDIUM 13. Termin złożenia wniosków w NCN uchwałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki został przedłużony do dnia 22 czerwca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 12 czerwca br. to:

 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku:
  Opus/Preludium/os. fizyczne:
  a) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
  b) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;
  Opus/Preludium/pracownicy jednostki:
  a) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
  b) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu.
 2. oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem,
 3. pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony).

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Uwaga!

Wnioski w konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF wyłącznie drogą elektroniczną. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

Ponadto informujemy, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Informacji w sprawie konkursów udzielają:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Dział Projektów

 • Opublikowano: 30 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP