Aktualności

Senat Uczelni wyraził poparcie dla budowy ul. Nowokonstytucyjnej


Uchwała nr 71/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy Urzędu Miasta Łodzi – budowy ulicy Nowokonstytucyjnej w Łodzi

Na podstawie § 34 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyraża poparcie dla podjętej przez Urząd Miasta Łodzi inicjatywy budowy ulicy Nowokonstytucyjnej w Łodzi oraz wnosi o niezwłoczne uruchomienie inwestycji.

§ 2

Sąsiedztwo licznych jednostek Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego, osiedla studenckiego, usytuowanego przy ul. Lumumby oraz największych w rejonie uniwersyteckich szpitali klinicznych – Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi powoduje, że obszar w obrębie wspomnianych obiektów charakteryzuje bardzo silnie natężony ruch pojazdów. Warunkiem celowości inwestycji CKD, były nowe połączenia komunikacyjne z miastem. W tym rejonie powstają także nowe osiedla mieszkalne.

Obecny stan komunikacji jest nie do zaakceptowania – ulice Pomorska, Niciarniana i Narutowicza są w godzinach porannych i popołudniowych nieprzejezdne. Szczególnie rażący jest brak właściwej komunikacji z dużymi placówkami szpitalnymi, co niejednokrotnie może zmniejszyć szanse na uratowanie życia, transportowanych do nich pacjentów.

Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stwierdza, że budowa ulicy Nowokonstytucyjnej jest inwestycją niezbędną i bezwarunkową dla prawidłowego funkcjonowania łódzkiego lecznictwa szpitalnego oraz Łodzi Akademickiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Otrzymują:

  • jednostki organizacyjne wg rozdzielnika
  • intranet/BIP
  • Opublikowano: 1 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP