Aktualności

UMED Innowacyjny od zawsze


Serdecznie zaprasza­my na zaję­cia przy­go­towane przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w ramach Fes­ti­walu Nau­ki, Tech­ni­ki i Sztu­ki 2017.

W tym roku przy­go­towal­iśmy dla goś­ci  mnóst­wo różnorod­nych atrakcji: wykładów, warsz­tatów i badań zgod­nie z hasłem “UMED Innowa­cyjny od zawsze”. Dzi­ała już strona, na której moż­na zapisy­wać się na poszczególne zaję­cia.

Szczegółowy pro­gram wydarzeń dostęp­ny poniżej i na stron­ie. Serdecznie zaprasza­my!

festiwal_17_pla_b1_kondenset2

  • Opublikowano: 23 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP