Aktualności

UMED ubiega się o logo „HR Excellence in Research”


Uniwersytet Medyczny w Łodzi ubiega się o przyznanie logoHR Excellence in Research”, które stanowi prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską dla instytucji sfery B+R, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji, a tym samym stworzą przyjazne środowisko pracy i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Komisja Europejska przyznaje wyróżnienia w ramach realizacji strategii Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z ich udziałem oraz promując je wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Logo HR Excellence in Research stanowi zobowiązanie instytucji do wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu, wyrażone w analizie potrzeb (Internal Gap Analysis) oraz planie działań naprawczych (Action Plan), które instytucja przedstawia we wniosku. Komisja Europejska co dwa lata kontroluje postępy w realizacji zaplanowanych działań, zaś w przypadku stwierdzenia uchybień prawo do używania znaku może zostać cofnięte.

W celu realizacji założeń HR  Excellence w naszej Uczelni powołano:

Komitet Sterujący w składzie:

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej,

dr hab. Wojciech Fendler – Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

Lidia Solecka – Z-ca Kwestora

Agnieszka Komorowska-Michałek – Dyrektor Biura Kadr,

Jarosław Horodecki – Dyrektor Biura Nauki, Strategii i Rozwoju

Justyna Wojtczak – Dyrektor Biura Obsługi Studiów.

 

Koordynatorem projektu jest mgr Agata Wiśniewska- Dział Projektów, Biuro Nauki Strategii i Rozwoju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

W kwietniu br. Uniwersytet Medyczny wysłał tzw. Deklarację Poparcia dla zasad Karty i Kodeksu oraz zobowiązania do wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji OTM-R

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów projektowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego do współpracy!

 

Załącznik: Europejska Karta Naukowca

  • Opublikowano: 14 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP