Aktualności

UMED w pierwszej 10-tce Rankingu Perspektyw 2022


Uniwersytet Medyczny w Łodzi znalazł się w pierwszej dziesiątce Rankingu Uczelni Akademickich w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 zajmując 9. miejsce. Uczelnia od kilku lat należy do grona najlepiej ocenianych uczelni publicznych w  kraju. W ubiegłym roku UMED został sklasyfikowany na miejscu 11., dwa lata wcześniej na 14., a trzy lata temu zajął 25. pozycję.

W tegorocznej klasyfikacji wg grup kryteriów okazaliśmy się liderem pod względem efektywności naukowej wyprzedzając uczelnie medyczne ze Szczecina i Gdańska. W kryterium tym oceniane są m.in. liczba i jakość publikacji, liczba cytowań, liczba nadanych i uzyskanych stopni i tytułów naukowych oraz efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania.

 

Bardzo nas cieszy ten awans, zwłaszcza, że od wielu lat jesteśmy klasyfikowani w czołówce i ścigamy się naprawdę z najlepszymi. Mamy nadzieję, że wysoka pozycja w rankingu to dobry prognostyk przed wynikami tegorocznej ewaluacji. Wszystkie nagrody, wyróżnienia czy awanse to namacalny dowód na to, że nasza praca i wspólne wysiłki wszystkich członków społeczności akademickiej mają sens i przynoszą oczekiwane efekty – podkreśla prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wysoko sklasyfikowane zostały także kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Numer 1 w swojej kategorii Rankingu Kierunku Studiów 2022 zajęła kosmetologia.

Pozostałe wysoko ocenione kierunki to:

  • 2 miejsce – ratownictwo medyczne
  • 3 miejsce – lekarski, zdrowie publiczne, położnictwo
  • 4 miejsce – pielęgniarstwo, analityka medyczna
  • 5 miejsce – farmacja

 

Ranking Perspektyw jest najwyżej cenionym zestawieniem polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Wśród kryteriów uwzględnianych w tegorocznym rankingu są: prestiż uczelni – 12% (mierzony oceną przez kadrę akademicką oraz pozycją uczelni w rankingach międzynarodowych), ekonomiczne losy absolwentów – 12%, innowacyjność – 8% (patenty i przychody z komercjalizacji bezpośredniej), efektywność naukowa – 28% (nadane i uzyskane stopnie i tytuły naukowe, publikacje, cytowania), warunki kształcenia – 10% (dostępność kadr wysoko wykwalifikowanych, akredytacje), umiędzynarodowienie – 15% (studenci z zagranicy, programy studiów, wymiana studencka).

Dodatkowe informacje na temat metodologii oraz pełny ranking dostępne są w poniższym linku:

https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/

  • Opublikowano: 22 czerwca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP