Aktualności

UMED — Wejdź do świata nauki


Serdecznie zaprasza­my do obe­jrzenia naszego nowego spo­tu reklam­owego, który pro­mu­je Naukę i nasze osiąg­nię­cia naukowego.

W tym filmie może­cie Państ­wo poz­nać Agatę Szy­maszkiewicz, dok­toran­tkę i stażys­tkę w zes­pole naukowym Zakładu Bio­chemii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, kierowanym przez prof. Jaku­ba Fich­nę. To także stype­ndys­t­ka L’O­re­al Pol­s­ka dla Kobi­et i Nau­ki, dwukrot­na stype­ndys­t­ka Min­is­terst­wa Zdrowia, zdoby­w­czyni Dia­men­towego Grantu.

Aga­ta opowie nam o sobie, o swoich bada­ni­ach, wyzwa­ni­ach i pas­jach.

Zobacz­cie sami!

UMED to przyszłość medy­cyny!

  • Opublikowano: 30 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP