Aktualności

UMedical Reports – zapraszamy do współpracy


Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 9 listopada 2020 istnieje możliwość publikacji prac o charakterze monografii naukowych w Wydawnictwie UMED i serii UMedical Reports (http://wydawnictwo.umed.pl/).

Zgodnie z aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe) monografie autorskie publikowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach serii UMedical Reports uzyskują 80 pkt, zaś redakcja i rozdział w monografii zbiorowej uzyskują 20 pkt.

Monografie UMedical Reports są publikowane w otwartym dostępie, upowszechniane w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA oraz na stronie UMR, dając autorom możliwość dotarcia do nieograniczonej liczby czytelników. Prace nadesłane do redakcji do 30 czerwca 2021 r. włącznie nie będą obciążone opłatą publikacyjną.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu nadsyłania i publikacji rozdziałów monografii wieloautorskich redakcja UMedical Reports informuje, że praca nadsyłana jako rozdział w monografii jest przyjmowana do procedowania pod warunkiem wskazania przez autorów tytułu monografii wieloautorskiej, której ma być częścią.

Tytuły monografii wieloautorskich proponują zazwyczaj edytorzy zewnętrzni (po uzyskaniu akceptacji Rady Naukowej), którzy odpowiadają za kompozycję monografii i dobór tematyki poszczególnych rozdziałów.

Tytuły monografii wieloautorskich proponuje również Rada Naukowa UMR na podstawie zgłoszeń pojedynczych rozdziałów. W związku z tym wszyscy autorzy, którzy rozważają publikację rozdziału, a nie współpracują z żadnym z edytorów zewnętrznych lub ich praca nie wpisuje się w tematykę żadnej z dotychczas zaproponowanych monografii, są proszeni o nadsyłanie zgłoszeń planowanych prac (z podaniem tytułu rozdziału i krótkim streszczeniem/opisem tematyki pracy – do 200 słów) na adres sekretariatu redakcji (editorial@reports.umed.pl). Wzór zgłoszenia jest dostępny na stronie UMR w zakładce Dla Autorów. Zgłoszenia można również dokonać podając wymagane informacje w treści wiadomości e-mail.  Po wpłynięciu odpowiedniej ilości zgłoszeń anons o naborze prac do publikacji z podaniem tytułu monografii będzie zamieszczany na stronie UMR (http://wydawnictwo.umed.pl/) w zakładkach Aktualności i Dla Autorów.

Te oraz wszelkie pozostałe informacje na temat trybu nadsyłania prac i przebiegu procesu redakcyjnego są dostępne na stronie UMedical Reports (http://wydawnictwo.umed.pl/) oraz w sekretariacie redakcji (editorial@reports.umed.pl).

Zapraszamy również do lektury najbliższego numeru UM Magazynu (https://ummagazyn.umed.pl/), w którym ukaże się wywiad z redaktor naczelną UMR.

Zapraszamy do współpracy!

W imieniu Redakcji
redaktor naczelna: dr hab. n. farm. prof. uczelni Monika A. Olszewska

  • Opublikowano: 16 lutego 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!