Aktualności

UMmagazyn 3/2018


Drodzy czytel­ni­cy!

W ostat­nim przed­waka­cyjnym numerze zaprasza­my do przeczy­ta­nia dwóch wywiadów: z Pawłem Zaw­ieją — Z‑cą Kan­clerza ds. Orga­ni­za­cji i Roz­wo­ju oraz z Piorem Petrylą — Prze­wod­niczą­cym Samorzą­du Stu­den­tów.

Pole­camy także artykuł o otwartym niedawno Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych.

Zaprasza­my do lek­tu­ry i do zobaczenia po wakac­jach!

  • Opublikowano: 15 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP