Aktualności

Uniwersytet Medyczny laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności+”


Uniwersytet Medyczny w Łodzi został laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności+”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany będzie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi (lider projektu) oraz analogiczne biura konsorcjantów: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności ich komercjalizacja. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Projekt będzie realizowany od marca 2017 roku do stycznia 2019 roku. A jego zakres to:

  1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business’.
  2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,
  3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.
  1. Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

CIiTT UM w Łodzi zaprasza do współpracy naukowców naszej Uczelni pragnących uzyskać wsparcie w badaniach przedwdrożeniowych oraz komercjalizacji wyników swoich badań naukowych oraz przedsiębiorców chcących skorzystać z oferty technologicznej UM w Łodzi.

 

 

Kontakt:                                                                                                                          

  • Opublikowano: 17 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP