Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w gronie liderów konkursów Narodowego Centrum Nauki 2016


Narodowe Centrum Nauki opublikowało Raport Roczny 2016. Miło nam poinformować, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi znalazł się w gronie liderów konkursów rozstrzygniętych przez NCN w 2016 r. UM w Łodzi jest beneficjentem 27 grantów, o łącznej kwocie 14,22 mln. Liczbowy wskaźnik sukcesu, tj. stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych, wyniósł 24%. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni medycznych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim naukowcom i zespołom badawczym, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

 

Lista projektów – NCN 2016

 

Narodowe Centrum Nauki finansuje badania podstawowe prowadzone w formie projektów i pojedynczych działań badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego. Celem działalności NCN jest finansowanie najlepszych badań naukowych wyłonionych poprzez dwuetapowy system środowiskowej oceny wniosków (peer review).

Dodatkowe informacje na temat konkursów oraz możliwości finsnaowania znajdują się na stronie: www.ncn.gov.pl

  • Opublikowano: 27 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP