Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi laureatem EuroSymbolu 2016


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza uczelnia otrzymała tytuł EuroSymbolu Inwestycji w Kapitał Ludzki 2016 za projekt „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Uczelnię reprezentował mgr Michał Marek, zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno – Technicznych.

EuroSymbol to ogólnopolski konkurs od ponad pięciu lat prowadzony przez redakcje „Monitora Rynkowego” – niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz „Monitora Biznesu” – niezależnego dodatku dystrybuowanego z „Rzeczpospolitą”. Jego celem jest propagowanie i nagradzanie ciekawych projektów z zakresu Kapitału Ludzkiego oraz docenienie działań w kwestii dobrego wykorzystywania środków unijnych.
Obecnie na uczelni trwają intensywne prace budowlane związane z utworzeniem Centrum Symulacji Medycznych. Jednostka zlokalizowana będzie w działającym już Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej.

Na 3,6 tys. metrów kwadratowych przyszli lekarze, pielęgniarki, położne będą trenować swoje umiejętności w zakresie opieki przedszpitalnej, SORu, sal operacyjnych i pracowni doskonalenia zawodowego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 52 mln zł, z czego ponad 33 mln zł pochodzą z programu POWER, co czyni UM w Łodzi największym beneficjentem tego typu projektu wśród polskich uczelni medycznych.

Kształcenie w tzw. klinicznych warunkach symulowanych pozwoli zapoznać studentów z różnymi możliwymi scenariuszami pracy zawodowej, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.

Zobacz artykuł: link do artykułu

 

  • Opublikowano: 24 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP