Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi laureatem trzech grantów na realizację studiów doktoranckich


Miło nam poinformować, że w Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację następujących projektów z zakresu kształcenia na studiach III stopnia:

  • Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku – ponad 900 tys. zł
  • InterDoktorMen – budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi – ponad 3,2 mln zł
  • InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych – ponad 4,9 mln (projekt we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim)

To kolejne projekty pozyskane przez uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Ponadto, Uniwersytet Medyczny w Łodzi może pochwalić się wysokim, aż 100% współczynnikiem sukcesu, tj. stosunkiem liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich złożonych, w ramach ww. programu operacyjnego.

Celem konkursu na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia. Komisja rozpatrzyła i oceniła 60 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 47 wniosków uzyskało ocenę pozytywną.

Serdecznie gratulujemy!

  • Opublikowano: 8 sierpnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP