Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Philips Polska podpisali umowę o współpracy


13 czerwca w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Philips Polska. Uczelnię reprezentowała prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Jacek Grabowski – Kanclerz. Natomiast ze strony Philips Polska umowę podpisał Marcin Bruszewski – Dyrektor Generalny Philips Health Systems w Polsce i krajach bałtyckich oraz Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych.

W ramach podpisanego porozumienia strony zadeklarowały współpracę w obszarze projektów naukowych, edukacyjnych i wdrożeniowych,  ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki koordynowanej, telemedycyny, przewlekłych chorób cywilizacyjnych oraz aktywnego i zdrowego starzenia się. Kluczowe założenia porozumienia dotyczą także popularyzacji wiedzy na temat innowacji w systemie opieki zdrowotnej oraz rozwoju ośrodka referencyjnego, funkcjonującego w Łodzi w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA). W najbliższych miesiącach, w oparciu o zapisy porozumienia, opracowana zostanie propozycja wspólnych projektów i harmonogram działań. Szczegóły realizacji konkretnych inicjatyw regulowane będą w drodze odrębnych porozumień.

Bezpośrednio po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie robocze, podczas którego strony zaprezentowały swoją działalność oraz strategiczne projekty. Dyskusja dotyczyła możliwości aplikowania o środki finansowe oraz rozszerzenia współpracy o kolejne podmioty np. szpitale kliniczne.

Osobami wyznaczonymi do koordynowania działań wynikających z zapisów umowy są:

– ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Piotr Jagiełło (email: piotr.jagiello@umed.lodz.pl)
– ze strony Philips Polska – Łukasz Chylicki (email: lukasz.chylicki@philips.com)

 

  • Opublikowano: 14 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP