Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska rozpoczynają strategiczną współpracę


20 czerwca, w Strefie Wiedzy i Innowacji, odbyła się konferencja prasowa w związku z podpisaniem umowy o współpracy między uczelnią i Roche Polska, na mocy której realizowane będą wspólne projekty naukowo-badawcze w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach współpracy uruchomiony został m.in. program doktoratów wdrożeniowych, mający na celu stworzenie jeszcze lepszych warunków do rozwoju współpracy pomiędzy uczelnią i firmą. Specjaliści z Roche Polska wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą opracowywać projekty poszukujące nowych rozwiązań oraz odpowiednich zasobów wspierających zrównoważony rozwój opieki zdrowotnej.

Rola ośrodków akademickich jest nieoceniona, nie tylko w budowaniu przyszłej kadry naukowej, ale także jako partnera w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ochronie zdrowia. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi uruchamiamy pierwszy program doktoratów wdrożeniowych. To program, który realnie wspiera dywersyfikację gospodarki oraz reorientację w kierunku tworzenia usług o wysokiej wartości wytyczoną w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. Prawnych i Komunikacji w Roche Polska.

Niezwykle istotna z naszej perspektywy jest również współpraca w ramach EIT Health. To realna szansa nie tylko na współtworzenie projektów istotnych dla rozwoju nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej, ale także wdrożenia rozwiązań przygotowanych przez polskich naukowców dla pacjentów w całej Europie – dodaje.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest w czołówce polskich uczelni medycznych mających wkład w rozwój innowacji w ochronie zdrowia i kreowaniu rozwiązań na rzecz systemu opieki zdrowotnej. Szerokie doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu projektów w obszarze opieki koordynowanej i telemedycyny uczyniły z Uniwersytetu naturalnego partnera do współpracy publiczno-prywatnej. Dodatkowym atutem uczelni jest zaplecze technologiczne i intelektualne w zakresie działalności klinicznej i badawczej oraz prowadzenie programów innowacyjnych i edukacyjnych we współpracy z EIT Health – międzynarodowym konsorcjum skupiającym ponad 140 partnerów z 14 państw Europy.

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi bardzo dynamicznie rozwija działalność naukową i badawczo-rozwojową. Liczba projektów z naszym udziałem stale rośnie. Współpracujemy z ponad 150 najlepszymi uniwersytetami i instytutami naukowymi całej Europy, takimi jak: Instytut Karolinska, Oxford, Cambridge, Imperial College, IESE Business School, Uniwersytet Leuven, Uniwersytet Groningen czy Instytut Maxa Plancka. Silni partnerzy to gwarancja innowacyjności i wysokiego poziomu naukowego projektów realizowanych w ramach tzw. trójkąta wiedzy, obejmującego edukację, badania i innowacje. Projekty naukowe w myśl tej zasady powinny znaleźć swoją kontynuację we współpracy z biznesem, przy próbie znalezienia ich zastosowania w medycynie czy w systemie ochrony zdrowia. Współpraca z Roche Polska zwiększą nasz potencjał w tym zakresie – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Obok podstawowej działalności, firma Roche od wielu lat realizuje

w Polsce wielomilionowe inwestycje w badania i rozwój. Tylko w latach 2014-2016 przeznaczył na ten cel 1,5 mld złotych. To właśnie w Polsce działają dwa wiodące na świecie ośrodki Roche:

Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajmujące się bioinformatyką Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche wspierające pracę ponad 91 tysięcy

pracowników w ponad 100 krajach. Wspólnie z warszawskim Centrum Onkologii-Instytut Roche Polska współtworzy także Centrum Naukowo-Przemysłowe, które otwiera ścieżkę dla rozwoju

innowacji w medycynie w Polsce i tworzy unikalne możliwości polskim badaczom. W 2016 roku firma Roche zaangażowała się także we współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, związaną

ze stabilnym i efektywnym mRNA – odkryciem przełomowym dla innowacyjnej medycyny genowej. Wynalazek zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego stał się podstawą największej

komercjalizacji polskiej nauki. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Roche Polska realizuje także BioMed Academy – autorski projekt akceleracyjny.

  • Opublikowano: 21 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP