Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Operacja – Integracja!” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Operacja – Integracja!” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w ramach Osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zintegrowane Programy Uczelni to projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych oraz stworzenie Zintegrowanego Programu Uczelni (ZPU), dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych w zakresie zarządzania procesem kształcenia na poziomie wyższym oraz procesami wsparcia, w tym rozwoju kompetencji pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Realizacja projektu pozwoli na:

  • modyfikacje programów nauczania w zależności od zdefiniowanych potrzeb poszczególnych kierunków objętych wsparciem – dostosowane do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego,
  • stworzenie nowego kierunku studiów,
  • organizację szkoleń, warsztatów, wizyty studyjnej, zajęć projektowych podnoszących kompetencje studentów i kadry Uniwersytetu Medycznego,
  • organizację staży zawodowych podnoszących doświadczenie zawodowe studentów,
  • optymalizację procesów zarządzania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Okres realizacji Projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 11 851 307,93 zł

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP