Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi współzałożycielem Polskiej Sieci Badań Klinicznych


Agencja Badań Medycznych utworzyła Polską Sieć Badań Klinicznych, której celem jest rozwój obszaru badań klinicznych oraz wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. Porozumienie, dokumentujące współpracę, zostało podpisane 11 marca.

Do Polskiej Sieci Badań Klinicznych w pierwszej kolejności przystąpiło 10. Beneficjentów konkursu ABM/3/2020 na utworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Wśród nich są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reichert.

W drugim etapie członkami Sieci zostaną Beneficjenci następnego konkursu ABM na wsparcie Centrów Badań Klinicznych

Utworzenie krajowej sieci ośrodków badań klinicznych jest inicjatywą wzorowaną na modelach zachodnioeuropejskich. Sieciowanie ośrodków ma przynieść wymierne korzyści dla wszystkich uczestników procesu, czyli szpitali, badaczy i przede wszystkim pacjentów. Głównym celem łączenia ośrodków w sieć jest wdrożenie wspólnego standardu jakości i ujednolicenie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań komercyjnych i niekomercyjnych. Wspólne procesy i wspólne modele zarządzania informacją o badaniu klinicznym mają przyciągnąć do sieci zagranicznych sponsorów i zachęcić ich do realizowania badań przede wszystkim w publicznych ośrodkach – czytamy w komunikacie ABM.

Agencja Badań Medycznych będzie pełniła funkcję mentorską w tworzeniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Opracuje i udostępni platformę IT, która będzie głównym narzędziem komunikacyjnym i informacyjnym sieci. Ponadto Agencja będzie inicjować i prowadzić działalność edukacyjną, przygotowywać jednolite wzory dokumentów oraz wspomagać promocję ośrodków. W długotrwałej perspektywie Agencja planuje utworzenie rocznego programu adaptacyjnego, który umożliwi certyfikację ośrodków.

  • Opublikowano: 11 marca 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!