Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zainaugurował nowy rok akademicki


1 października Uniwersytet Medyczny w Łodzi zainaugurował nowy rok akademicki.

Uroczystość odbyła się w auli 1000 Centrum Dydaktycznego UM, która – z uwagi na pandemię – gościła w swych progach przedstawicieli doktorantów i studentów rozpoczynających naukę w Uczelni oraz reprezentantów pracowników nauki i administracji.

Wśród honorowych gości znaleźli się m.in.:

  • Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Łukasz Rzepecki,
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Bromber,
  • Wojewoda Łódzki, Tobiasz Bocheński,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Marcin Gołaszewski,
  • Wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik,
  • Wiceprezydent Łodzi, Joanna Skrzydlewska,
  • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, Mateusz Kowalczyk,

a także Rektorzy łódzkich uczelni, delegaci Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i uczelniane zasłużonym pracownikom Uniwersytetu. Doktoranci i studenci rozpoczynający naukę złożyli uroczyste ślubowania, a przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów przystąpili do aktu Immatrykulacji.

Rektor, prof. Radzisław Kordek w swoim inauguracyjnym wystąpieniu mówił o aktualnej sytuacji Uniwersytetu, przybliżył też plany związane z jego dalszym rozwojem.

Wykład inauguracyjny pt. „Leki biologiczne – blaski i wyzwania” wygłosiła prof. dr hab. Joanna Makowska, Kierownik Kliniki Reumatologii Uczelni.

Artystycznym dopełnieniem uroczystości był występ uczelnianego chóru, pod batutą prof. Anny Domańskiej.

Listy gratulacyjne, życzenia nadesłane w związku inauguracją nowego roku akademickiego.

Przemówienie inauguracyjne 2021/2022 Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Opublikowano: 1 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP