Aktualności

Uroczyste otwarcie MOLecoLAB


Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB to kolejna inwestycja w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.

5 września odbyło się uroczyste otwarcie obiektu, połączone z dyskusjami panelowymi dotyczącymi innowacji  i współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Uroczystości otwarcia przewodniczył Rektor, prof. Radzisław Kordek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

 • Karol Młynarczyk, Wicewojewoda Łódzki,
 • Piotr Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,
 • Adam Pustelnik, Wiceprezydent Miasta Łodzi,
 • Dr n. med. Marek Konieczny – Doradca Ministra Edukacji i Nauki,
 • Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Błażej Kupaj, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
 • prof. Andrzej Kruk – Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ,
 • dr Andrzej Dybczyński, Dyrektor Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii – Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • dr Radosław Dziuba, Dyrektor Łódzkiego Instytutu Technologicznego – Sieć Badawcza Łukasiewicz, a także przedstawiciele Generalnego Wykonawcy – SKANSKA S.A., zaprzyjaźnionych firm, instytucji oraz członków społeczności akademickiej uczelni.

Gospodarzami wydarzenia byli prof. Ireneusz Majsterek, kierujący projektem od strony naukowej oraz mgr Tomasz Jasiński, odpowiedzialny za administracyjno-organizacyjny aspekt całego przedsięwzięcia.

MOLecoLAB to zespół najwyższej klasy laboratoriów naukowo-badawczych, umożliwiających efektywne wspieranie procesów komercjalizacji nauki i działalności B+R uczelni.

Nowa infrastruktura badawcza jest elementem dopełniającym istniejące już zasoby Uczelni.

Projekt realizowany był od grudnia 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Jego wartość to 75 mln zł, a dofinansowanie RPO WŁ: 41, 6 mln zł.

Budynek został zaprojektowany w formie modułów laboratoryjnych podzielonych funkcjonalnie:

 • Laboratorium Badań Chorób Cywilizacyjnych,
 • Laboratorium Skuteczności i Bezpieczeństwa Leków,
 • Laboratorium Analizy Materiałów Biomedycznych,
 • Laboratorium Technologii Medycznych Clean Room,
 • Laboratorium Living LAB.

Celem inwestycji jest dalsza konsolidacja potencjału naukowo-badawczego uczelni i stworzenie kolejnych przestrzeni do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym.

Jej dodatkowym, olbrzymim atutem są zastosowane technologie – przyjazne środowisku, ale także znacznie obniżające koszty eksploatacji budynku.

Projekt  doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną od kilku lat w Uniwersytecie.

W laboratoriach MOLecoLAB będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe, skupiające się m.in. na projektowaniu innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych, a także realizowaniu współpracy z przemysłem na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Oprócz zwiedzania MOLecoLAB’u, goście mieli okazję zobaczyć również sąsiadujący z obiektem inkubator przedsiębiorczości  MediHUB.

Podpisano także umowę z pierwszą firmą zlecającą badania w MOLecoLABie – Gospodarstwem Rybackim „Gosławice” Sp. z o. o.

A artystycznym dopełnieniem wydarzenia był występ zespołu „Nastrojeni”.

 • Opublikowano: 6 września 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP