Aktualności

 • Opublikowano: 29 listopada 2018

Uroczyste podpisanie umowy na finansowanie II etapu realizacji inwestycji Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym


29 listopada 2018 r. Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Radzisław Kordek oraz Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego, Monika Domarecka, uroczyście podpisali umowę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu wieloletniego pn. „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2023 przez naszą Uczelnię. Całkowita jego wartość to 474,5 mln zł, w tym nakłady z budżetu państwa w kwocie 453,7 mln zł oraz  środki własne przeznaczone na ten cel w wysokości 20,8 mln zł.

II etap Centrum Kliniczno-Dydaktycznego to m.in. Akademicki Ośrodek Onkologiczny, który – wobec obserwowanego wzrostu zachorowalności na choroby nowotworowe – ma zapewnić optymalną dostępność do specjalistycznych świadczeń onkologicznych, kompleksową diagnostykę i leczenie w najwyższym standardzie.

Celem stworzenia ośrodka jest także podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji kadr w obszarze onkologii w regionie łódzkim.

Projekt CKD 2 obejmie:

 • Oddział Onkologii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Urologii
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Oddział Chemioterapii (stacjonarny)
 • Oddział Chemioterapii (dzienny)
 • Ośrodek Radioterapii (Zakład oraz Oddział)
 • Oddział Endokrynologii
 • Oddział Geriatryczny
 • Oddział Neurologii
 • Oddział Położniczy
 • Oddział Neonatologii
 • Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Patologii
 • Blok operacyjny z salą wybudzeń
 • Poradnie
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!