Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów anglojęzycznych – rocznik 2016


W dniu 8 czerwca, w Auli „1000” na terenie Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów 41 absolwentom programu lekarskiego i lekarsko – stomatologicznego prowadzonych w języku angielskim.

Ceremonia zgromadziła ponad 200 gości. Licznie reprezentowane były rodziny i przyjaciele absolwentów, którzy przybyli z tak odległych zakątków świata jak Kanada, USA, Syria, Malezja, Norwegia, Szwajcaria, Irlandia, Hiszpania oraz Holandia.

Spośród najwyższych władz Uczelni uroczystość zaszczyciła Pani Prorektor ds. Nauki – Prof. Lucyna Woźniak.

Władze Wydziału Wojskowo – Lekarskiego reprezentowali: Pan Dziekan   – Prof. Jurek Olszewski oraz Pan Prof. Ireneusz Majsterek – Prodziekan ds. Studiów Anglojęzycznych, który przewodniczył ceremonii.

Ze strony Wydziału Lekarskiego w uroczystości uczestniczył Prof. Jerzy Sokołowski– Prodziekan Oddziału Stomatologicznego.

Na ceremonię przybyli także goście reprezentujący instytucje miasta i regionu , w tym Pani Jowita Mróz reprezentująca Wojewodę Łódzkiego oraz przedstawiciel Clark University w Polsce Pan Prof. Łukasz Sułkowski.

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego nastąpiły przemówienia gratulacyjne przedstawicieli władz Uczelni oraz oficjalnych gości, został również odczytany list gratulacyjny Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej .

Kulminacyjnym momentem było złożenie przysięgi Hipokratesa, a następnie wręczenie dyplomów, które rozpoczęto od studentów wyróżniających się w nauce:

  • Richard Kozinski, Polska – program 6-letni
  • Justyna Antczak, Polska – program 4-letni
  • Aleksandra Natalia Woźniak, Polska – program stomatologiczny

i pracy dla społeczności akademickiej:

  • Sabina Zejnelagic, Norwegia – program 6-letni
  • Jonathon Matheu St. Onge, Kanada – program 4-letni
  • Vishnu Panchal, Wielka Brytania – program stomatologiczny

Wszyscy wyróżnieni zostali uhonorowani specjalnymi dyplomami uznania, upominkami i gorącymi owacjami.

Wręczeniu dyplomu każdemu absolwentowi towarzyszyła entuzjastycznie wyrażana radość kolegów i uczestników ceremonii.

W dalszej części uroczystości   przemówienia wygłosili najlepsi studenci, Przewodnicząca Samorządu Studentów Programów Anglojęzycznych – Pani Kamila Świętosławski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów – Pan Vinayak Pradeep.

Głos zabrali również absolwenci z poprzednich lat – Pan Dr Umar Mushtaq i Pan Dr Rezwan Samad. Słowa, które skierowali do swoich młodszych kolegów były pełne refleksji oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Tradycyjnie absolwenci wybrali najlepszych nauczycieli roku. Wyróżnienia otrzymali:

  • Pan Dr Paweł Milner z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
  • Pani Doktor Sylwia Kałucka z Zakładu Medycyny Rodzinnej
  • Pan Doktor Mariusz Grzesiak z Kliniki Położnictwa i Perinatologii

Końcowym akcentem oficjalnej części uroczystości był występ Chóru Akademickiego UM, który wzbudził ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych absolwentów i gości. Ceremonię zakończyło odśpiewanie przez Chór hymnu GAUDEAMUS.

Potem już tylko „ poszybowały” w górę czapki absolwentów, a w ruch poszły flesze aparatów fotograficznych i kamer, aby uwiecznić te wyjątkowe i niepowtarzalne przeżycia .

Warto wspomnieć, że po raz kolejny uroczystość była transmitowana na żywo za pośrednictwem Internetu. Dzięki niej w dowolnym zakątku świata można było obejrzeć to wydarzenie bez wychodzenia z domu.

  • Opublikowano: 9 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP