Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów anglojęzycznych – rocznik 2019


W dniu 12 czerwca, w Auli „1000” na terenie Centrum Kliniczno- Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom programów lekarskiego i lekarsko – stomatologicznego prowadzonych w języku angielskim. W tym roku liczba graduantów wyniosła 115. Uroczystość została przygotowana przez pracowników Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim.

Ceremonia zgromadziła ponad 300 gości. Licznie reprezentowane były rodziny i przyjaciele absolwentów, którzy przybyli z tak różnych zakątków świata jak: Arabia Saudyjska, Liban, Norwegia, Kanada, Chiny, Szwecja, USA, Indie a nawet Australia, Tajlandia, Sri Lanka i Malezja.

Ceremonii przewodniczył Pan Prof. Sebastian Kłosek – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Studiów w Języku Angielskim.

 

Spośród najwyższych władz Uczelni uroczystość zaszczycili:

Pan Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich  – Prof. Janusz Piekarski

Pani Dziekan Wydziału Lekarskiego – Prof. Marzenna Zielińska

Pan Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego – Prof. Jurek Olszewski

Pan Pełnomocnik Rektora Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej oraz Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego – Prof. Jacek Rożniecki

Pani Prodziekan ds. Programów Studiów i Ewaluacji Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego – Prof. Joanna Szczepańska

Pani Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego – Prof. Monika Łukomska-Szymańska

Pani Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Nauczania – Prof. Anna Korycka-Wołowiec

Pan Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Promocji i Umiędzynarodowienia – Prof.  Justyn Ochocki

 

Uroczystość uświetniła również swoją obecnością Jej Ekscelencja Pani Reina Charbel – Ambasador Republiki Libańskiej.

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego nastąpiły przemówienia gratulacyjne przedstawicieli władz Uczelni.

Kulminacyjnym momentem było złożenie przysięgi Hipokratesa i wręczenie dyplomów, poprzedzone krótkimi przemówieniami koordynatorów administracyjnych Centrum skierowanymi do studentów, którymi się opiekowali.

 

Wyróżniono również następujących studentów za najlepsze wyniki w nauce:

 

 • Kristina Kalanjali John – program 6MD
 • Henrik Hosen – program 4MD
 • Łukasz Natanek – program 5DMD

 

Wszyscy wyróżnieni zostali uhonorowani specjalnymi dyplomami uznania, upominkami i gorącymi owacjami.

 

Wręczeniu dyplomu każdemu absolwentowi towarzyszyła entuzjastycznie wyrażana radość kolegów i  uczestników ceremonii.

 

W dalszej części uroczystości przemówienia wygłosili najlepsi studenci oraz Przewodnicząca Samorządu Studentów Programów Anglojęzycznych Pani Shraddha Nair, która podczas swojego wystąpienia wręczyła nagrody dla studentów, którzy wnieśli największy wkład w pracę Samorządu:

 

 • Kamila Swietoslawski – program 6MD
 • Abdulaziz Alsmail – program 6MD
 • Samuel Grabski – program 6MD
 • Kristina Kalanjali John – program 6MD

 

 

oraz nagrody dla studentów wyróżniających się w pracy dla społeczności akademickiej:

 

 • Isao Yoshida – program 6MD
 • Łukasz Natanek – program 5DMD

 

Uhonorowano również pośmiertnie Panią Folake Olomo – studentkę programu 4MD.

Jej pamięć została uczczona symboliczną minutą ciszy. Dzieci Pani Folake odebrały upominek i  certyfikat, a jej córka skierowała kilka słów podziękowań.

 

Tradycyjnie absolwenci wybrali także najlepszych nauczycieli roku. Wyróżnienia otrzymali:

 

 • Lekarz Mateusz Staciwa z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej – program  6MD
 • Prof. Marcin Tkaczyk z Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego – program  4MD
 • Dr Patrycja Pietrzak z Zakładu Ortodoncji – program 5DMD

 

Końcowym akcentem oficjalnej części uroczystości był występ Chóru Akademickiego UM, który wzbudził ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych absolwentów i gości. Ceremonię zakończyło odśpiewanie przez Chór hymnu akademickiego GAUDEAMUS.

 

Na zakończenie w górę „poszybowały” birety absolwentów, a w ruch poszły flesze aparatów fotograficznych i kamer, aby uwiecznić te wyjątkowe i niepowtarzalne chwile.

 

Warto wspomnieć, że po raz kolejny uroczystość była transmitowana na żywo za pośrednictwem Internetu. Dzięki niej, można było obejrzeć to wydarzenie w dowolnym zakątku świata.

 

 • Opublikowano: 19 czerwca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!