Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu


1 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Nauk o Zdrowiu, uroczyste nadanie symboli zawodowych oraz złożenie przyrzeczenia zawodowego przez absolwentów Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyplomy otrzymało 456 absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z kierunków: ratownictwo medyczne – 37 osób, dietetyka – 92 osoby, zdrowie publiczne – 67 osób, oraz z kierunków: pielęgniarstwo – 162 osoby i położnictwo -101 osób.

Najlepsi absolwenci każdego stopnia i kierunku studiów otrzymali nagrody ufundowane przez Władze Wydziału, dodatkowo fundatorami nagród dla wyróżnionych absolwentów, studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo były: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Wręczone zostały również nagrody za osiągnięcia sportowe przyznane przez Akademicki Związek Sportowy.

W wydarzeniu udział wzięły Władze Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia – prof. Tomasz Kostka, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa – dr hab. prof. nadzw. Ewa Borowiak, Prodziekani i Pełnomocnicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Władze pozostałych Wydziałów Uczelni, a także przedstawiciele władz samorządu terytorialnego, władze i przedstawiciele organizacji środowisk pielęgniarek i położnych, zasłużone pielęgniarki i położne oraz bardzo licznie przybyli członkowie rodzin i bliscy absolwentów.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy.

Link do pełnej galerii zdjęć.

  • Opublikowano: 5 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP