Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu


W dniu 30. stycznia 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom roku akademickiego 2014/2015 Wydziału Nauk o Zdrowiu, uroczyste nadanie symboli zawodowych oraz złożenie przyrzeczenia zawodowego przez absolwentów Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyplomy otrzymało 239 absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z kierunków: Ratownictwo medyczne, Dietetyka, Zdrowie publiczne, Socjologia oraz 167 absolwentów kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo.

Najlepsi absolwenci każdego stopnia i kierunku studiów otrzymali nagrody ufundowane przez Władze Wydziału, doda

tkowo Fundatorami nagród dla wyróżnionych absolwentów, studiów pierwszego stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo były: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Wręczone zostały również nagrody za osiągnięcia sportowe przyznane przez Akademicki Związek Sportowy.

W wydarzeniu udział wzięły Władze Uczelni: Rektor Uniwersytetu Medycznego – prof. Paweł Górski, Prorektor ds. Kształcenia – prof. Anna Jegier, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. Tomasz Kostka, Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu i Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, a także przedstawiciele Władz Samorządu Terytorialnego, Władze i przedstawiciele organizacji środowisk Pielęgniarek i Położnych, Seniorki Pielęgniarki zasłużone dla pielęgniarstwa, a także bardzo licznie przybyłe na uroczystość rodziny i bliscy absolwentów.

  • Opublikowano: 2 lutego 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP