Aktualności

Uruchomienie pilotażu aplikacji AP10.02.06 „Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ewaluacji (A)”.


Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30.04.2021 pragniemy poinformować, że w dniu 17.05.2021r. w Proces Portalu zostanie pilotażowo uruchomiona nowa aplikacja AP10.02.06 „Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ewaluacji (A)„.

Oświadczenie związane jest z przygotowaniami Uczelni do Ewaluacji jakości działalności naukowej i wynika wprost z Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Artykuł 265 Ustawy zobowiązuje osoby, których osiągnięcia będą wykazywane na potrzeby ewaluacji, do złożenia oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin.

Ewaluacja obejmuje dorobek naukowy wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową co oznacza, że osoby zaliczane do tzw. liczby N a także inni pracownicy, których dorobek naukowy będzie wykazany w parametryzacji, otrzymają takie zadanie w Process Portalu.

Proces wypełniania Oświadczenia przez wszystkie zobowiązane do tego osoby podzielony został na cztery etapy (kaskady), które będą następowały po sobie. Pracownicy, w zależności od grupy, do której zostali przypisani, otrzymają swoje zadania zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

  • I kaskada – etap realizowany przez jednostkę merytoryczną
  • II kaskada – profesorowie i profesorowie uczelni zaliczeni do N z przekroczonym limitem slotów – zadanie do realizacji w ciągu 7 dni roboczych
  • III kaskada – asystenci i adiunkci zaliczani do N z przekroczonym limitem slotów + niezrealizowane zadania z kaskady II  – zadanie do realizacji w ciągu 7 dni roboczych
  • IV kaskada – pozostali autorzy z N, pozostali pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni, doktoranci Szkoły Doktorskiej + niezrealizowane zadania z kaskady II i III – zadanie do realizacji w ciągu 7 dni roboczych

II kaskada zostanie wygenerowana dnia 17 maja 2021 r.

Informujemy, iż w przypadku braku wypełnienia i wysłania zadania w ciągu 7 dni roboczych zostanie ono zabrane z Process Portalu.

Oświadczenie składa się z 4 części:

  • dane identyfikujące pracownika
  • panel zawierający informacje o zadeklarowanych dyscyplinach, slotach do wypełnienia i punktach uzyskiwanych za wskazane publikacje
  • lista publikacji
  • końcowe deklaracje i decyzje dotyczące oświadczenia

Omówienie poszczególnych części oraz działania, jakie są dla nich wymagane, zostały szczegółowo opisane w pliku Oświadczenie 3 – Instrukcja.pdf

Aby przybliżyć Państwu działanie formularza i omówić jego poszczególne części zapraszany na kolejny cykl szkoleń z aplikacji, na które można zapisać się w Intranecie (kafelek Zapisy na szkolenia -> Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ewaluacji (A))

Najbliższe terminy szkoleń:

13.05.2021 w godzinach:
10.30-12.00
13.00-14.30

14.05.2021 w godzinach:
8.30-10.00
10.30-12.00
13.00-14.30
15.00-16.30

17.05.2021 w godzinach:
8.30-10.00
10.30-12.00
13.00-14.30
15.00-16.30

18.05.2021 w godzinach:
8.30-10.00
15.00-16.30
16.30-18.00

19.05.2021 w godzinach:
8.30-10.00
13.00-14.30
15.00-16.30

20.05.2021 w godzinach:
8.30-10.00
10.30-12.00
15.00-16.30

21.05.2021 w godzinach:
8.30-10.00
10.30-12.00
13.00-14.30

01.06.2021 w godzinach:
8.30-10.00
10.30-12.00
15.00-16.30

 

Ponieważ decyzje podjęte przez pracowników podczas wypełniania Oświadczenia będą miały zasadnicze i decydujące znaczenie dla ostatecznej oceny uzyskanej przez Uczelnię podczas zapowiadanej na początek przyszłego roku parametryzacji, uruchomienie aplikacji w maju będzie miało charakter pilotażowy i pozwoli zorientować się w jej kształcie i wymaganiach.

Wyniki uzyskane z próbnego uruchomienia aplikacji pozwolą precyzyjnie przygotować docelowy proces, który zostanie uruchomiony w ostatnim kwartale tego roku.

mgr inż. Witold Kozakiewicz
Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Paulina Hejduk
Centrum Wsparcia Nauki

paulina.hejduk@umed.lodz.pl
tel. 723 991 190

Agnieszka Rośczak
Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Oddział Bibliografii i Bibliometrii
agnieszka.rosczak@umed.lodz.pl
tel. 887 860 260

Monika Wasilewska
Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Oddział Bibliografii i Bibliometrii
monika.wasilewska@umed.lodz.pl
tel. 887 860 647

  • Opublikowano: 12 maja 2021
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!