Aktualności

Uruchomione konkursy dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej


„Trzecia Misja Uczelni” nr  POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/1

Konkurs na projekty dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Termin składania wniosków mija 26 czerwca 2018 r. (do godz. 14.00)

Więcej informacji pod linkiem
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/mu18/

 

„Projekty aplikacyjne” nr  1/4.1.4/2018/POIR

Konkurs ma na celu wybranie projektów obejmujących B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie.

Konkurs podzielony na dwie rundy:

1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.
2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r. (do godz.16.00)

Więcej informacji pod linkiem
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP