Aktualności

  • Opublikowano: 28 maja 2019

V Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej


Z ogromną przyjemnością informujemy, że 10-11 maja 2019 r. już po raz piąty w Łodzi odbył się Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej, którego uczestnikami było blisko 500 osób. Ponad 30 prelegentów prezentujących tematy z dziedziny prawa i medycyny słuchali lekarze, prawnicy, psychologowie i wszyscy ci specjaliści, którzy zajmują się opiniowaniem i orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym. W tym roku tematem przewodnim były środki zabezpieczające stosowane wobec osób, które były niepoczytalne kiedy weszły
w konflikt z prawem oraz stan detencji w Polsce. Tym tematom poświęcono większość wystąpień podczas kongresu, w tym debatę ekspertów, a także sesję panelową dla specjalnych gości: lekarzy psychiatrów z Włoch Luca Castelletti oraz Franco Scarpa.

Kongres objęty został patronatem honorowym przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi. Obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Sądu Najwyższego i Biura WHO oraz wielu innych znamienitych gości ze środowiska zarówno prawniczego, jak i medycznego.

Z ogromną sympatią i życzliwością został przyjęty przez Państwa zwyczaj przyznawania Nagrody Aureliusza, który na stałe wpisał się w ramy naszego Kongresu. Wyróżnienie to wręczane w kategoriach Postać, Publikacja i Prawa Pacjenta staje się symbolicznym sposobem podziękowania i uhonorowania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie. W tym roku Nagrodę Aureliusza otrzymali: dr Sławomir Murawiec, redaktor Hanna Zielińska oraz Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Zachęcamy do zapoznania się z całością relacji z kongresu na stronie: www.kps.org.pl

 

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!