Aktualności

VI edycja konkursu Przypadki Medyczne


Przypadki Medyczne - tlo

Chci­ałbyś zostać najlep­szym stu­den­tem medy­cyny w Polsce? Kusi Cię wiz­ja atrak­cyjnych nagród? A może po pros­tu chci­ałbyś sprawdz­ić swo­ją wiedzę?

IFM­SA-Poland wraz z por­talem PrzypadkiMedyczne.pl serdecznie zaprasza­ją do wzię­cia udzi­ału w VI edy­cji konkur­su Przy­pad­ki Medy­czne.

Pyta­nia przy­go­towane na konkurs w kom­plek­sowy i nowoczes­ny (bo opar­ty na case’ach) sposób sprawdzą Two­ją wiedzę, a w ostat­nim etapie będziesz miał szan­sę wykaza­nia się pod­czas spec­jal­nie przy­go­towanych symu­lacji.

Konkurs jest adresowany do stu­den­tów kierunku lekarskiego wszys­t­kich lat. Wszys­tkie infor­ma­c­je na jego tem­at zna­j­du­ją się na stron­ie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/952230031532703/

Nie wahaj się, rejes­trac­ja rusza już 1 mar­ca!

  • Opublikowano: 10 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP