Aktualności

VI Konferencja „W SERCU ŁODZI”


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na VI już edycję Konferencji „W SERCU ŁODZI”, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 w Auli 1000, Centrum Kliniczno – Dydaktycznym UM w Łodzi.

Wzorem lat poprzednich, nasza konferencja będzie miała charakter edukacyjny, a jej celem jest przybliżenie środowisku lekarzy kardiologów, internistów lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i studentów aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii oraz elektroterapii związanej z migotaniem przedsionków.

Kontynuujemy wprowadzoną w latach ubiegłych dodatkową formę edukacji – sesje satelitarne poświęcone elektroterapii, telemedycynie oraz leczeniu nadciśnienia tętniczego prowadzone przez luminarzy kardiologii polskiej.

Ponadto proponujemy sesję pod patronatem ZUS, w trakcie której poruszane będą zagadnienia związane z niezdolnością do pracy chorych z migotaniem przedsionków oraz wskazań do leczenia sanatoryjnego tych chorych.

Uzupełnieniem poszczególnych sesji będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych. Przedstawiane problemy omówione będą od podstaw, uwzględniając zarówno zagadnienia kliniczne jak i elektrokardiograficzne.

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów. Połączenie wiedzy i doświadczeń najlepszych specjalistów i autorytetów łódzkich ośrodków będzie stanowiło kompendium wiedzy o współczesnej farmakoterapii i elektroterapii.

Rejestracja na stronie www.wserculodzi.pl
Zapraszamy do udziału !

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz

  • Opublikowano: 3 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP