Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja “Kontrowersje w Onkologii”


Kon­fer­enc­ja odbędzie się w Warsza­w­ie w dni­ach 23–24 lutego 2018r.

Więcej infor­ma­cji pod adresem: www.konferencja-onkologiczna.pl

  • Opublikowano: 24 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP