Aktualności

VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica


VII Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja Diete­ty­ki Con­gres­sus Dietet­i­ca otrzy­mała Patronat Hon­orowy Rek­to­ra.

Kon­fer­enc­ja odbędzie się 17–18 mar­ca br., w CD przy ul. Pomorskiej 251.

  • Opublikowano: 13 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP