Aktualności

VIII Konferencja Kardio-Prenatal


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej już VIII Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej Kardio-Prenatal  pod tytułem : Nowości….

Kierownictwo naukowe konferencji :
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska – Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP
Dr n. med. M. Grzesiak – Kierownik Kliniki Położniczo-Ginekologicznej ICZMP)

Patronat nad  konferencją sprawują:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej ,
  • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
  • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Termin i miejsce:  27 października 2017  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Zakres merytoryczny Konferencji obejmie prenatalną diagnostykę obrazową, położnictwo, neonatologię, kardiologię i kardiochirurgię, infekcje okołoporowe oraz ciekawe przypadki

Gośćmi specjalnymi Konferencji będą:
Prof. Reuven Achiron z Izraela
Prof. E. Helwich – Konsultant Krajowy ds. neonatologii
Prof. J. Białkowski – Konsultant Krajowy ds. kardiologii dziecięcej
Prof. M. k. Borszewska-Kornacka – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest do szerokiego grona odbiorców w tym szczególnie: położników, neonatologów, kardiologów dziecięcych, kardiochirurgów,  radiologów, ultrasonografistów, genetyków, neurologów i pediatrów.

Więcej informacji oraz szczegółowy program razem z formularzem zgłoszeniowym  na stronie internetowej www.kardiologia-prenatalna.org.pl w zakładce poświęconej konferencji.

 

 

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP