Aktualności

VIII Konferencja W Sercu Łodzi


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Po trudnym czasie pandemii i spotkaniach tylko w świecie wirtualnej przestrzeni mamy wreszcie zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII stacjonarnej edycji Konferencji „W Sercu Łodzi”, która odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. w Auli 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Tematem przewodnim konferencji będzie: Popandemiczna rzeczywistość w leczeniu zaburzeń rytmu i niewydolności serca w świetle nowych wytycznych.

W poszczególnych sesjach skupimy się na zagadnieniu bradyarytmii ( sesja I), nowoczesnego leczenia niewydolności serca (sesja II), komorowych zaburzeń rytmu ( sesja III) i przedstawimy problematykę migotania przedsionków (sesja IV).

W sesji I zapoznając Państwa z bardyarytmiami przedstawimy przypadki, u których pomimo względnych wskazań nie podejmujemy decyzji o implantacji stymulatora np. w przypadku zespołu obturacyjnego bezdechu sennego czy boreliozy, przedstawimy możliwości leczenia przy pomocy neurokardiolablacji oraz zalety bezelektrodowego stymulatora serca.

W sesji nr II znakomici wykładowcy zapoznają Państwa ze standardami leczenia niewydolności serca. Nasi wykładowcy przestawią również niefarmakologiczne metody leczenia wybranych pacjentów, w tym również tych najbardziej chorych. W sesji III zapoznamy Państwa z metodami leczenia komorowych zaburzeń rytmu przedstawiając przypadki, kiedy należy dokonać wyboru pomiędzy terapią farmakologiczną a ablacją, ICD wszczepionym na stale, noszonym kardiowerterem czy też pozostawić choremu tylko terapię farmakologiczną.

Ostatnia IV sesja poświęcona będzie migotaniu przedsionków arytmii dobrze znanej, ale również stawiającej przed lekarzem trudne wybory, począwszy od prawidłowego rozpoznania, poprzez strategię leczenia kontrola rytmu lub częstości, leki antyarytmiczne czy ablacja. Pochylimy się wspólnie nad problem przygotowania chorego przyjmującego w trakcie OAC do zabiegu operacyjnego oraz wyborem leku przeciwkrzepliwego NOAC vs VKA. Zastanowimy się nad leczeniem przeciwkrzepliwym u pacjenta z AF po przebytym zabiegu angioplastyki wieńcowej, na koniec odpowiemy na pytanie czy chory który ma przeciwwskazania do OAC, bądź będąc już na tej terapii doznali udaru mózgu może być leczony inaczej…

Wszystkie omawiane zagadnienia przedstawione będą na podstawie aktualnych wytycznych PTK/ESC oraz wyników znaczących w tym temacie badań klinicznych.

Konferencję „W Sercu Łodzi” uświetnią najwybitniejsi profesorowie, dydaktycy, praktycy i naukowcy – specjaliści w swoich dziedzinach, będziemy gościć m.in. wykładowców z Łodzi, Warszawy, Katowic, Wrocławia, Zabrza i Poznania, a przypadki kliniczne omówią dla Państwa asystenci Kliniki Elektrokardiologii .

Mamy nadzieję, że Konferencja „W Sercu Łodzi” stała się już znaczącym wydarzeniem naukowym w makroregionie łódzkim, a proponowana tematyka naszej konferencji cieszyć się będzie jak dotychczas ogromnym zainteresowaniem ze strony lekarzy rodzinnych, kardiologów, internistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, będąc źródłem inspiracji do dalszego rozwoju naukowo-klinicznego. Zapraszamy do udziału i rejestracji na stronie: wserculodzi.org

 

przewodniczący Komitetu Naukowego VIII Konferencji „W Sercu Łodzi”
Prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

 

Do pobrania:

  • Opublikowano: 22 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP