Aktualności

Warsztaty “Startuj z nami”


Wszys­t­kich stu­den­tów rozpoczy­na­ją­cych stu­dia na I roku studiów I stop­nia zaprasza­my na warsz­taty inte­gra­cyjne, które odby­wać się będą w miesiącu wrześniu w czterech ter­mi­nach do wyboru:
– 26.09.2016 (poniedzi­ałek)
– 27.09.2016 (wtorek)
– 28.09.2016 (śro­da)
– 29.09.2016 (czwartek)

Każdy z warsz­tatów odby­wać się będzie w godz. 10.00 – 15.00.Spotkania będą wspani­ałą okazją do naw­iąza­nia nowych relacji w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym oraz do poz­na­nia ciekawych osób i rozpoczę­cia przy­gody z naszą Uczel­nią.ZAPISY W TYM MIEJSCU

startuj-z-nami

  • Opublikowano: 1 sierpnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP