Aktualności

Webinary magazynu Science


AAAS-Webinar-technology2Zaprasza­my Państ­wa do udzi­ału w dwóch webi­na­rach przy­go­towanych przez mag­a­zyn Sci­ence.

Zaprasza­my Państ­wa do udzi­ału w dwóch webi­na­rach przy­go­towanych przez mag­a­zyn Sci­ence.

Najbliższy już 27.04. o godz. 12.00

Tem­at:
Meta­bol­ic reg­u­la­tion of immu­ni­ty:
Explor­ing pro­grams that dri­ve immune devel­op­ment and func­tion
.

Na kole­jny zaprasza­my 11 maja, również o godz. 12.00.

Tem­at:
CRISPR/Cas9 in drug dis­cov­ery:
Appli­ca­tions in tar­get dis­cov­ery, val­i­da­tion, and hit screen­ing.

Więcej infor­ma­cji i rejes­trac­ja na webi­na­ry na stron­ie: http://bit.ly/1VG8qvr
  • Opublikowano: 22 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP