Aktualności

Welcome to Poland


Zapraszamy do zapoznania się z programem Welcome to Poland!

Celem programu Welcome to Poland prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jest wsparcie uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej, wsparcie ich zdolności instytucjonalnych.

Prowadzone w ramach programu Welcome to Poland działania mogą obejmować działania takie jak wsparcie szkoleniowe kadry (dydaktycznej, naukowej i administracyjnej) przyjmującej studentów i kadrę zagraniczną, przygotowanie organizacyjne do obsługi studentów i kadry zza granicy, rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją środowiska “w domu”, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim, jak również przystosowanie uczelni do funkcjonowania w warunkach kryzysowych.

Projekty mogą być realizowane od 1 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku, a ich budżet może wynosić od 100 do 400 tysięcy PLN – każdy wnioskodawca może złożyć do 3 wniosków. Nabór wniosków upływa 10 listopada b.r.

Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej NAWA:
https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland

  • Opublikowano: 20 września 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP