Aktualności

Welcome to Poland


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza koleją edycję programu Welcome to Poland.

Obecny nabór wynika z połączenia dwóch poprzednich Programów: Promocja Zagraniczna i Welcome to Poland.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze wniosków o udział w programie, Regulaminem programu i do składania wniosków oraz uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji na stronach internetowych Państwa instytucji, w mediach społecznościowych, newsletterze.

 

Informacja o Programie Welcome to Poland.

Celem programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
 • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Wnioski mogą zgłaszać podmioty prowadzące kształcenie w Polsce: uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki a w ramach programu mogą być następujące działania:

 • działania związane z rozwojem tzw. internacjonalizacji „w domu”;
 • organizacja i utrzymanie tzw. Welcome Centre oraz przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych;
 • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia;
 • działania online i kampanie reklamowe służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej, działania PR;
 • rozwój i zakup systemów informatycznych służących realizacji celów projektu;
 • filmy, multimedia, strony internetowe i inne materiały informacyjno-promocyjne;
 • rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji, procesach edukacyjnych;
 • spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą, w tym organizacja konferencji międzynarodowych w Polsce

 

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2020 roku o godz. 15:00, natomiast realizacja projektów przewidziana jest w czasie 1.06.2021 – 31.05.2023. Projekty mogą trwać 12, 18 lub 24 miesiące.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000 PLN a maksymalnie 400 000 PLN. Całkowita alokacja na nabór wynosi 12 000 000 PLN. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem : https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland/ogloszenie

 

Osobami do kontaktu w sprawach Programu Welcome to Poland

Pan Łukasz Sybicki, telefon: + 48 22 390 35 42

Pan dr Piotr Kępski telefon: + 48 22 390 35 58

e-mail: welcome@nawa.gov.pl,

 

WELCOME TO POLAND

 • Opublikowano: 15 października 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!