Aktualności

 • Opublikowano: 17 października 2018

Weź udział w seminarium Otwarty UMED i poznaj nową politykę otwartości


W imieniu prof. Lucyny Woźniak, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Centrum Informacyjno-Bibliotecznego zapraszamy do udziału w seminarium Otwarty UMED, które odbędzie się 22 października 2018 r., w godz. 10.00-12:30, w CIB UM w Łodzi,
przy ul. Muszyńskiego 2, patio (1 piętro).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wdraża politykę otwartości, której zapisy obligują wszystkich pracowników do otwartego publikowania. Do 2020 r. wszystkie publikacje naukowe, będące wynikiem badań finansowanych z dotacji publicznych, muszą zostać opublikowane w modelu otwartym. Zgodnie z ogłoszonym Planem S instytucje finansujące badania, w tym Narodowe Centrum Nauki, będą wymagać pełnego i natychmiastowego dostępu do dofinansowanych publikacji badawczych. Podczas seminarium zaprezentujemy sposoby wdrażania nowej polityki otwartości, omówimy problemy i konsekwencje wprowadzania zasad otwartej nauki, a także zaprezentujemy powstające w uczelni rozwiązania, tworzone w ramach projektu #InterScienceCloud.

Poruszane podczas seminarium zagadnienia mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju uczelni, dlatego do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich pracowników,  w szczególności pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.

Otwarty UMED – program Seminarium

 • Otwarcie
  prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • Otwarty dostęp (Open Access) wpływ na podstawowe  wskaźniki bibliometryczne
  dr hab. n. med. prof. nadzw. Michał Polguj, Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu
 • Otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych w kontekście prawodawstwa UE i wytycznych MNiSW
  mgr inż. Witold Kozakiewicz, Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi
 • Otwarty UMED
  mgr Agnieszka Goszczyńska, starszy bibliotekarz, Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy zgłaszać drogą mailową: paulina.milewska@umed.lodz.pl

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!