Aktualności

Wieczór Charytatywny 2017


Samorząd Stu­den­tów Studiów w Języku Ang­iel­skim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi z wielką przy­jem­noś­cią zaprasza na doroczny Wieczór Chary­taty­wny, który odbędzie się 22 kwiet­nia o godz. 18.00 w Auli 1000 (ul. Pomors­ka 251).

Wieczór Chary­taty­wny orga­ni­zowany jest już po raz jede­nasty – zebrane fun­dusze trady­cyjnie przez­nac­zone będą na pomoc dla łódz­kich Domów Dziec­ka.

W pro­gramie wys­tępy artysty­czne, licy­tac­je i poczęs­tunek — wszys­tko przy­go­towane samodziel­nie przez Stu­den­tów.

Wyjątkowa atmos­fera gwaran­towana. Serdecznie zachę­camy do udzi­ału!

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP