Aktualności

Wręczenie dyplomów absolwentom rocznika 2015/16


dyplomy2017

Serdecznie zaprasza­my absol­wen­tów roczni­ka 2015/16 kierunku lekarskiego i fizjoter­apii na uroczyste wręcze­nie dyplomów ukończenia studiów, które odbędzie  się  w dniu 27.01.2017r. godz.12.00 w CDUM, ul. Pomors­ka 251, Aula 1000.

Absol­wen­ci, którzy ode­brali już dyplom, a chcieli­by otrzy­mać go z rąk Jego Mag­nif­i­cencji Rek­to­ra oraz Dziekana Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego, proszeni są o dostar­cze­nie dyplo­mu do dziekanatu ze względów orga­ni­za­cyjnych w ter­minie nieprzekraczal­nym do 16.01.2017r.

Oso­by, odbier­a­jące dyplom w dniu uroczys­toś­ci, pros­zone są o zgłosze­nie się do Dziekanatu najpóźniej 27.01.2017r. w godz. 7.30 – 8.30 celem ure­g­u­lowa­nia for­mal­noś­ci.

Trans­mis­ja on – line z uroczys­toś­ci będzie dostęp­na na stron­ie: www.umed.pl, www.wojlek.umed.lodz.pl, www.fizjoterapia.umed.lodz.pl.

Dziekanat Wydzi­ału Wojskowo – Lekarskiego UM w Łodzi

  • Opublikowano: 1 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP