Aktualności

WRITING CENTRE


Ful­bright grantee Kate­lyn Bustin and native Eng­lish speak­er Ed Low­c­zows­ki, are avail­able to assist you in all your writ­ing con­cerns.

writingCentre

  • Opublikowano: 25 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP