Aktualności

Wycieczka po CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


IMG_1665

Wczo­raj miała miejsce wyciecz­ka po Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Odbyła się ona dla osób, które wyl­i­cy­towały dwu­osobowe zaproszenia na  inter­ne­towej aukcji chary­taty­wnej, zor­ga­ni­zowanej w ramach “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy”. Po obiek­cie już użytkowanym, jak i miejs­cach jeszcze niezagospo­darowanych oprowadzał goś­ci Pro­fe­sor Dar­iusz Nowak — Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Roz­wo­ju Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, który o tym budynku wie praw­ie wszys­tko.

Zbiór­ka w ramach orkiestry na naszej uczel­ni zakończyła się wynikiem 76 339,86. Aukc­je inter­ne­towe stanow­ią w tej sum­ie kwotę 6 149,55 zł.

  • Opublikowano: 16 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP