Aktualności

Wykład otwarty


Stu­denck­ie Koło Naukowe  przy Klin­ice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wykład otwarty, który odbędzie się 10.12.2015 o godzinie 17:00 w auli Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego nr 4 im. M. Konop­nick­iej ul. Sporna 36/50.

Wykład poprowadzą lek. med. Artur Kobiel­s­ki i dr n. med Janusz Jabłońs­ki.

Serdecznie zaprasza­my

medycyna_plakat-2

  • Opublikowano: 11 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP