Aktualności

Wykład prof. Michała Nowickiego


Cen­trum Badań nad Zdrowym Starze­niem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi serdecznie zaprasza  na wykład inau­gu­ru­ją­cy dru­gi semes­tr Akademii Zdrowego Starzenia w roku aka­demickim 2016/2017.

Zaproszenie-na-wykład_prof.-Nowicki

  • Opublikowano: 22 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP