Aktualności

Wykłady otwarte Prof. Marka Spigelmana


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi serdecznie zaprasza na dwa wykłady otwarte świa­towej sławy naukow­ców — prof. Mar­ka Spigel­mana i prof. Alber­ta Zin­ka, które odbędą się w naszym Rek­tora­cie (al. Koś­ciusz­ki 4) 29 czer­w­ca. Szczegóły w załąc­zonym plaka­cie.

Wykłady odbędą się w języku ang­iel­skim.

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 21 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP